Pågående Projekt

Primärvården i Västra Götaland

Vi har sedan hösten 2004 påbörjat ett förändringsarbete och pilotprojekt som omfattar Vårdcentralernas form, funktion och kommunikation. 

Vi kallar konceptet ”Vårdens Möten” och omfattar helhetsgrepp, flöden, utformning, inredning och profil. 

Ett projekt som redovisas höst 2007.


Eric Skoglund / CAVALIERE 

Utveckling av butikskoncept.


Wideco Sweden AB

Uppdrag att skapa en ”miljö med säkerhetsprofil”. Företaget utvecklar och säljer bl a säkerhets- och larmsystem för fjärrvärmenät och vårt inredningskoncept handlar om att förmedla företagets kärnvärden. Projekt klart höst 2007.


Nautiska Magasinet

Utveckling av butikskoncept.


HabitLab

Utveckling av modulbyggnad. Sedan 2005 har ett omfattande utvecklingsarbete skett att skapa ett modulhus för förändring. Bostaden är utvecklad med klimatzon för att fungera i olika länder och under olika förutsättningar. 

© Macsystem 2011