Hem

Vår huvuduppgift är produktutveckling och formgivning men också identitets- och inredningslösningar för butiks- och offentlig miljö.

Vår arbetshypotes är enkel; design i betydelsen medveten gestaltning är avgörande för både form och funktion. Men också flärd.

Kvaliteten på vår design avspeglar sig i de människor som nyttjar den.

© Macsystem 2011