Om

Via PROMO Design är ett fristående affärsområde inom reklam- och kommunikationsbyrån COMMUNIC Affärsutveckling AB.

I nära tjugo år har vi arbetat med olika fackhandelskedjor, mångfilialföretag, enskild fackhandel, företag, institutioner och restauranger.


INGET UPPDRAG ÄR FÖR LITET

Vi samarbetar med olika uppdragsgivare; marknadsledare, utmanare, etablerade eller nystartade. Alla med personlig prägel och en uppsättning utmaningar och möjligheter. 

För någon gör vi helhetslösningar – komplett butiksmiljö. En annan ett exponeringsställ för en enskild produkt. Det finns inga standardlösningar eller projekt.


KOMMUNIKATION

Ord och begrepp som koncept är slitna, men för oss betyder det idén – dramaturgin – ur vilket varumärket hämtar kraft till en ständigt pågående dialog med sina kunder. 

Idéer som särskiljer, idéer som ger kraft, trygghet, upplevelser, idéer som människor minns, känner igen, utmanas av och tycker om.
© Macsystem 2011