Strategi

Vår arbetsprocess har förfinats genom åren. Avstampet sker naturligt med insamling och information från marknaden. 

Till vår hjälp har vi olika metoder. Vi vet att en stark analys skapar bättre förutsättningar och genvägar till bra lösningar. Vårt engagemang grundar sig därför på att utforska våra kunders förutsättningar och marknadsföring innan vi ger oss i kast med förändringsarbeten.

Vi samarbetar med olika uppdragsgivare; marknadsledare, utmanare, etablerade eller nystartade. Gemensamt för oss är vårt intresse att finna säljbara skillnader. Nya eller förbättrade förutsättningar som sätter vår kunds produkt och konkurrensfördelar i fokus.

Därför ser också våra lösningar olika ut. 

Det finns helt enkelt inga standardlösningar.

Vi värderar och stärker vår uppdragsgivares nuvarande kundrelationer. Vi har en uppfattning att alltför många fokuserar på att fånga nya kunder, istället för att arbeta på att behålla de man redan har. 

Det kan också vara begåvat att söka nya kundsegment genom de kunder man redan har.

Så jobbar vi. 


© Communic 2011