Affärsidé

I MARKNADEN UPPSTÅR BEHOV

Vår affärsidé handlar om enkel affärslogik. Världen är full av möjligheter. I denna värld, och i marknaderna uppstår kontinuerligt olika behov av produktidéer relaterat till ett snabbrörligt mode. Det innebär att industrin och handeln kräver kontinuerligt tillflöde av produktidéer och marknadsföringsprogram.

Det är där S M L / ESSEMELLE kommer in.


VI HJÄLPER INDUSTRIN MED IDÉER

Genom vårt sätt att arbeta skapar vi förutsättningar för ett naturligt tillflöde av idéer. Det fungerar så här enkelt; Vi förser vår uppdragsgivare med idéer till produkt- och marknadsföringsprogram. 

Kontinuerligt arbetar vi med att leverera idéer. Som motprestation har vi ett fast arvode per månad.

Det betyder att vår uppdragsgivare får tillgång till produktidéer, koncept och varumärken att komplettera eller koordinera till sina egna idéer. För egen produktion och hantering.


VI ARBETAR ÖPPET

Vi arbetar metodiskt utifrån olika affärsplaner, med mål och marknadsföringsidéer. 

Med utgångspunkt från respektive uppdragsgivares kundsegment.

I samarbete med en rad olika industriformgivare, designers, grafiker och konstnärer möjliggör vi kreativa grupperingar och utspel för nytänkande i syfte att finna nya produktidéer med utvecklingspotential.


I grunden utvecklar vi färdiga produktkoncept.© Macsystem 2011